E-mail
      
Плевен център - ортофотоизображения и триизмерен модел
на Мавзолея-костница " Св. Георги Победоносец" (видео)

Обновената карта на Република България е публикувана на геопортала "Банка пространствени данни".

На геопортала "Банка пространствени данни" е извършена актуализация на картата на Р. България, сформирана по данни от OpenStreetMap. Изходните данни са получени от сайта на Geofabrik. За работа с картата може да се използва ГИС Панорама Мини или други продукти на КБ Панорама.
Картата е приведена за работа с модернизирания класификатор за едромащабни планове в мащаб 1:5 000 (map5000m.rsc). Изпълнението на актуализациите в банката пространствени данни е извършено с помощта на "Банка данни за цифрови карти и дистанционни изследвания на Земята". Публикуването на съдържанието на банката пространствени данни на геопортала и достъпът към данните за сваляне се реализира чрез средствата на GIS WebServer SE.
Безплатни цифрови карти на основата на данни от OpenStreetMap са достъпни за сваляне на страницата "Цифрови карти".За нас | Услуги | Обучение | Събития | Контакти

Copyright © Geodetect Ltd.