E-mail
      
RSS
  Подземен кадастър с помощта на георадарна система "Zond-12e"
  Геодезични работи със системата за интегрирана геодезия TRIMBLE GNSS R8 VRS ROVER - TRIMBLE S6 TOTAL STATION ROBOTIC ROVER
  Клиент-сървърни ГИС технологии - GIS WebServer като платформа за изграждане на геопортали
  Аерофотозаснемане със собствен безпилотен самолет "Swinglet CAM" и фотограметрични работи с използване на PHOTOMODИзползване на GIS WebServer SE в сайта за метеопрогнози на Геодетект ЕООД
Използвайки продукти на КБ "Панорама", Геодетект ЕООД разработи технология за събиране, обработка, картографска визуализация и публикуване в Интернет на метеорологична информация за територията на България. Автоматизирани са заявките за текуща и прогнозна информация за времето във всяка от метеостанциите. От точковите данни се създават регулярни модели (матрици на качеството) посредством интерполационните методи Кригинг и Кокригинг. Матриците се построяват с помощта на задачата "Създаване на матрици", която е част от ГИС "Карта 2011". Резултатните матрици за всеки ден от прогнозата се съхраняват в отделни папки. GIS WebService SE обезпечава публикуването им в Интернет в съответствие с протокола WMS. За достъп до данните в мрежата на основата на GIS WebServer SE е създаден портал "Метеорологична прогноза за всяка точка от територията на България", с чиято помощ се постига визуализиране на прогнозните резултати.Визуализиране в Google Earth на цифровите географски данни, генерирани от "Системата за индивидуална справка по Директни плащания" на Държавен фонд "Земеделие"
Геодетект ЕООД създаде онлайн конвертор, с чиято помощ контурите на декларираните площи могат да бъдат преобразувани от формат "SHP" във формат "KML" и по този начин директно визуализирани в Google Earth или заредени в Google Maps. Това е едно допълнително улеснение за всички кандидати за директни плащания 2014, които могат да разгледат данните, генерирани от "Системата за индивидуална справка по Директни плащания" на Държавен фонд "Земеделие" на своите компютри или таблети без да се налага инсталирането на специализиран ГИС софтуер.
Конвертора и кратки напътствия за използването му може да намерите на адрес http://www.geodetect.bg/shp2kml.html.


"Геодетект ЕООД" и Проектът за триизмерен модел на Бузлуджа
като пример за добра практика.

В своята рубрика "User Stories" швейцарската фирма "SenseFly" публикува материали за успешни проекти, създадени с помощта на нейни продукти.
Една от статиите е посветена на проекта за триизмерен модел на Бузлуджа. Представени са параметрите на проекта; публикувано е и видео с виртуален полет над върха.

Бузлужда - триизмерен модел, създаден в Геодетект ЕООД
с помощта на ГИС технологиите на КБ "Панорама" - РусияСъвременна електронна картография
В първите си два броя за 2016 г. сп. "Геомедия" публикува статията "Съвременна електронна картография" с автори Алберт Демиденко (КБ "Панорама" - Русия) и Яна Липийска (Геодетект ЕООД). Статията разглежда някои фундаментални принципи на цифровата картография - мултимащабност, добавяне на тематична информация върху картографската основа, възможност за потребителски настройки, визуализация на времеви редове и клъстеризация.

Използване на данни от дистанционни изследвания и ГИС технологии за мониторинг на земеделските земи
В брой 6 / 2015 г. на списание Геомедия е публикувана статията "Използване на данни от дистанционни изследвания и ГИС технологии за мониторинг на земеделските земи" с автори Артем Беленков (Панорама Консалтинг - Украйна) и Яна Липийска (Геодетект ЕООД). Статията разглежда подход за правилно управление на сеитбооборота с цел запазване и повишаване плодородието на почвата. Изходни данни за изследването са мултиспектралните изображения, получени от сензора OLI (Operational Land Imager) на космическия апарат Landsat 8, границите на обработваемите площи и данни за сеитбооборота от предходните години. Данните са обработени със софтуер на КБ "Панорама" (ГИС „Карта 2011“, ГИС „Панорама Мини”) и публикувани в специализирани геопортали, изградени с помощта софтуер на същата компания (GIS WebService SE и GIS WebServer SE).

Автоматизация при управление на агрохолдинг
В брой 5 / 2015 г. на списание Геомедия е публикувана статията "Автоматизация при управление на агрохолдинг" с автори Артем Беленков (Панорама Консалтинг - Украйна) и Яна Липийска (Геодетект ЕООД). В статията се анализира опита на един от най-големите агрохолдинги в Украйна - Agricom Group, при внедряване на геоинформационни технологии в селскостопанското производство. Технологичното обезпечаване на проекта се базира на продуктите на КБ "Панорама" - ГИС „Панорама АГРО”, „Панорама АВТО” и „Панорама ЗЕМЕДЕЛИЕ”. Описани са трите информационни системи, влизащи в състава му: Системата за управление на аграрните технологии, системата за управление на земеделските земи и системата за GPS-мониторинг на техниката, агрегатите и автотранспорта.

Използване на продуктите на КБ "Панорама" в инфраструктурата за пространствени данни
В броеве 3 и 4 от 2015 г. на списание "Геомедия" е публикувана статията Използване на продуктите на КБ "Панорама" в инфраструктурата за пространствени данни с автор Яна Липийска ("Геодетект ЕООД"). В статията е направен преглед на основните продукти на компанията, използвани за изграждане на инфраструктурата за пространствени данни.

Водене на регистър за историята на обработваемите площи
В брой 2 от 2015 г. на списание "Геомедия" е публикувана статията "Водене на регистър за историята на обработваемите площи" с автори Артем Беленков ("Панорама Консалтинг" - Украйна) и Яна Липийска ("Геодетект ЕООД" - София). В статията авторите споделят своя опит в определяне точните площи на обработваемите парцели, изграждане и поддръжка на регистъра и оперативно наблюдение на посевите и анализ на резултатите.


На страница Услуги, раздел Фотограметрия може да сравните сателитна снимка в Google maps (фотографски изображения (c) 2012 GeoEye) и снимка от безпилотния летателен апарат Swinglet CAM в район около с. Лозен, обл. София.Плевен център - ортофотоизображения и триизмерен модел
на Мавзолея-костница " Св. Георги Победоносец" (видео)
За нас | Услуги | Продукти | Обучение | Събития | Контакти
Home E-mail

Copyright © Geodetect Ltd.