Ви поздравява с ГИС ден 2023

1 ноември 2023 година, Hyatt Regency Sofia

QR Code

След събитието ще намерите всички презентации тук

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписано заявление.

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписан файл.