Скица на поземлен имот/схема на самостоятелен обект в сграда

  • Подготвяне на документи
  • Издаване на скица за:
    • поземлен имот
    • сграда
    • самостоятелен обект в сграда (СОС)
    • съоръжение на техническата инфраструктура (СТИ)

Бърза поръчка 

(до 3 работни дни)

или

Бавна поръчка 

(до 7 работни дни)

X