С какво можем да ви бъдем полезни?

Имот
arrow (1)
client (1)
Клиент
arrow (1)
Геодезист
lines3

По-големи проекти

Подповърхностно картографиране

Заснемане на подземните проводи и съоръжения на пристанище Бургас.

Кадастър

Участие в консорциума за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Подуяне - Столична община.

Геодезия

Геодезическо осигуряване строителството на най-високата сграда на Балканския полуостров - първия небостъргач в България Sky Fort.

Фотограметрия

Участие в консорциуми за изработване на цветна цифрова ортофотокарта на Р България.

Услуги

Подповърхностно заснемане и картографиране

Извършване на георадарно откриване и заснемане на подземни проводи и съоръжения със собствени георадарни системи и картографиране на заснетите територии.

Геодезически дейности

Извършване на геодезически дейности със система за интегрирана геодезия – геодезическа снимка за проектиране, вертикално планиране, обезпечаване на строителство и др.

Кадастър

Извършване на целия комплекс от дейности, свързани с кадастъра.

Фотограметрия

Обработка на сателитни изображения, въздушни и наземни снимки за създаване на триизмерни цифрови модели и ортофотопланове.

Картография

Изработване на цифрови едромащабни топографски карти в мащаб 1:5000 и 1:10 000, отговарящи на съвременните стандарти и технологии.

Геоинформационни системи

Разработка и внедряване на географски информационни системи, които се използват в земеустройство и кадастър, геодезически проучвания, картографиране, селско стопанство и много други.

Универсална ГИС за създаване на геопортали, построена на облачни технологии

Лесно управление

Онлайн редактиране

Триизмерна визуализация

Построяване на маршрути

Клъстеризация

Години на пазара
0
„Геодетект” ЕООД е официален партньор на водещата световна компания в разработката и внедряването на геоинформационни системи и технологии – Конструкторско бюро „Панорама” .

Контакти

гр. София, ул. Пирин №28, вх. Б (вход откъм ул. Стефан Тошев)

тел: +359 885 985 855

тел: +359 888 710 596

email: office@geodetect.bg

© Геодетект ЕООД
2007-2024

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписано заявление.

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписан файл.