За Геодетект ЕООД

Компанията е основана през 2007 г.

Основни дейности са:

karapetkov_1 (1)

проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков, маг. по право

„Геодетект” ЕООД е официален партньор на водещата световна компания в разработката и внедряването на геоинформационни системи и технологии – Конструкторско бюро „Панорама”.

© Геодетект ЕООД
2007-2024

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписано заявление.

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписан файл.