ГИС ден 2023 - събитието, чрез което отваряме пространствените данни!

Hyatt Regency Sofia събра представителите на бизнеса, академичната и административната общност.

На събитието присъстваха почти 200 гости - зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството д-р инж. Николай Найденов, както и представители на АГКК, МОСВ, МЗХ, преподаватели и студенти от УАСГ, МГУ, ТУ, ЛТУ, СУ, НАИМ-БАН и други.

Геообществото на България представи най-новите тенденции в ГИС

Сред тях бяха:

Геодетект участва с презентация за недвижимите културни ценности

И за начините на структуриране на геопространствена информация в сферата на основата на международната стандартизация.
Повече може да откриете на следното видео:

А тази година събитието беше посветено на една дорба кауза

© Геодетект ЕООД
2007-2024

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписано заявление.

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписан файл.