Проучване на имот

 • Базов вариант – градоустройство, кадастър и регулация
 • Разширено градоустройствено проучване – възможности за увеличаване на разгънатата застроена площ (РЗП)
 • Комфорт на живот и виртуална сянка
 • Инженерна инфраструктура
 • Георадарно заснемане на подземни проводи и съоръжения
 • Оценка на имот
 • Проучване на правен статут на имота
  • проверка на правото на собственост
  • проверка на историята на имота, независима проверка за тежести

Виртуална сянка за имот с идентификатор 67338.563.126.3 за дата 20.08.2023 г.

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписано заявление.

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписан файл.