Геодезически дейности

Геодезическо заснемане (включително екзекутивно заснемане)

Трасиране на граници – материализирането им на терена

X