Геодезически дейности

Геодезическо заснемане (включително екзекутивно заснемане)

Трасиране на граници – материализирането им на терена

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписано заявление.

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписан файл.