Изработване на комбинирана скица

komb_skica (1)

За удостоверяване на промяна в границите и площта на имот, при издаване на виза за проектиране, при отчуждаване или възстановяване на собственост.

С избрани слоеве от:

√ кадастрална карта

√  действащ регулационен план,

√  aрхивен кадастрален/регулационен план

√застроителен план

√  карта на възстановената собственост (КВС)

√  ортофотоплан

в зависимост от целта и изискващата институция.

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписано заявление.

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписан файл.