Архитектурно заснемане за площ на СОС

  • В случай, че площта на СОС не присъства в КР или е отразена неправилно поради:
    • липса на архитектурни чертежи или неактуални такива
    • липса на данни в документ за собственост
    • неотразено преустройство
arch_zasn (1)

Въз основа на заснемането, площта се вписва в издаваната схема.

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписано заявление.

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписан файл.