Подготовка на документи за виза за проектиране

viza (1)

Извадка от действащ ПУП, с която се определят възможността, начинът, характерът на застрояване на имота (параметри на застрояване) според ЗУТ.

За разрешение проектиране за урегулирания имот

Основание за разрешение за строеж

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписано заявление.

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписан файл.